In samenwerking met JLL en PM² Laboratoriumadvies is er een nieuw lab voor IFF Creative Centre Scent gerealiseerd.
Een mooi en uitdagend project omdat de productie op locatie in gebruik is gebleven tijdens de verbouwing.